• Η σχέση μεταξύ χρηματιστηριακών και μακροοικονομικών δεικτών: Εμπειρική Ανάλυση με δεδομένα από Ευρώπη και Αμερική.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καλογεράκη, Σοφία-Πανδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-12-09
  Η παρούσα μελέτη είχε στόχο να αναδείξει τη σχέση μεταξύ χρηματιστηριακών και μακροοικονομικών δεικτών, επιχειρώντας μια εμπειρική ανάλυση με δεδομένα από Ευρώπη και Αμερική. Συγκεκριμένα μελετώνται οι ευρωπαϊκές χώρες της ...
 • Συσχέτιση μεταξύ μακροοικονομικών μεγεθών χρηματιστηρίου και bitcoin.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μπατσούλης, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-16
  Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τις συσχετίσεις των οικονομικών παραγόντων. Συγκεκριμένα τα μακροοικονομικά μεγέθη, τους χρηματιστηριακούς δείκτες και το bitcoin των δυο ομάδων κρατών G8 και ...