• Αξιοποίηση σύνθετων υλικών στην προσθετική κατασκευή.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Λυδάκη, Αφροδίτη-Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ντιντάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-24
  Η τεχνολογία της προσθετικής κατασκευής επιτρέπει τη δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων από ψηφιακά αρχεία. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών εκτυπωτών, που μπορούν να κατασκευάσουν τα αντικείμενα από ...
 • Αυτοματοποιημένη διάταξη για επιφανειακή κατεργασία υλικών με Laser.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Λιλιμπάκης, Σπυρίδων
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεωργίου, Ευστράτιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-18
  Η διαδικασία χάραξης με τη χρήση δέσμης Laser, έχει τα τελευταία χρόνια, εξελιχθεί με μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν τεχνικές χάραξης για ένα εύρος επιφανειών και υλικών. Η δέσμη Laser χρησιμοποιεί την μεγάλη ...
 • Επιλογή και σύγκριση υλικών για την κατασκευή σκελετών οπτικών οράσεως.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Γαστουνιώτης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-18
  Στην σημερινή εποχή της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης, η εμφάνιση νέων τρόπων κατασκευής προϊόντων οδήγησε τους μελετητές στην εύρεση νέων μεθόδων σχεδίασης και κατασκευής τους. Με το πέρασμα των ...