• Μελέτη twitter API και ανάλυση δεδομένων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Κωνσταντουράκης, Ιωσήφ
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-26
    Στα πλαίσια της επιστήμης του Marketing, η κατανόηση των τάσεων και των απόψεων γύρω από θεματικές, γεγονότα, πρόσωπα και προϊόντα είναι μεγάλης σημασίας, και η συναισθηματική ανάλυση κειμένων αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο ...