• Σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών-υποπνοιών ως παράγοντας κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Κουλιζάκη, Κρυσταλλία; Παρδαλάκη, Χρυσή; Χαρκιανάκη, Γεωργία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κλεισιάρης, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-09
    Εισαγωγή: Το σύνδρομο των αποφρακτικών απνοιών-υποπνοιών κατά τον ύπνο αποτελεί μία διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας η ο οποία είναι συχνή στον πληθυσμό, με διάφορους παράγοντες να ενοχοποιούνται για την εμφάνισή ...