• Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε έργα οδοποιίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Μούγκρος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μουτσοπούλου, Αμαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-20
  Τα έργα οδοποιίας μπορεί να επιφέρουν πληθώρα πλεονεκτημάτων στον άνθρωπο. Η διάνοιξη και συντήρηση του οδικού δικτύου μιας χώρας είναι βασικό έργο υποδομής τεράστιας σημασίας, καθώς συνδέεται άμεσα με την οικονομική ...
 • Μέθοδοι ανάλυσης ατυχημάτων και εφαρμογή σε συγκεκριμένα εργατικά ατυχήματα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Τσίβης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μουτσοπούλου, Αμαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-15
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να δείξει στον αναγνώστη την σημαντικότητα των μέτρων ασφαλείας και να αναλυθούν κάποια από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα εργατικά ατυχήματα. Σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθούν ...
 • Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας - Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε συσκευαστήριο και γραφεία ιχθυοτροφείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Τυράκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μονιάκης, Μύρων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-28
  Ποιες είναι αυτές οι συνθήκες που κάνουν την εργασία στο συσκευαστήριο και στα γραφεία ενός ιχθυοτροφείου ασφαλή! Ποιος το καθορίζει! Πως δημιουργούνται αυτές οι συνθήκες εάν δεν υπάρχουν! Πως βρίσκουμε τι χρειάζεται ...