• Ο ρόλος της σωστής μετεγχειρητικής παρακολούθησης στην απώλεια βάρους, μετά από βαριατρικές επεμβάσεις.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
    Συγγραφείς: Λαπιδάκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-07-04
    Εισαγωγή: Η συμμόρφωση των ασθενών στην μετεγχειρητική παρακολούθηση είναι πολύ σημαντική, καθώς βοηθάει στην ελαχιστοποίηση επιπλοκών και στην απώλεια βάρους. Σκοπός: Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να διερευνήσει την ...