• Συστήματα Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μέξη, Εμμανουέλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-13
    Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή των δύο επικρατέστερων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της Αιολικής και της Ηλιακής. Σε γενικές γραμμές η μεν Αιολική ενέργεια παράγεται με την χρήση γεννητριών, ...