• Νοσηλευτικές παρεμβάσεις επιπλοκών σε μετεγχειρητικό τραύμα κοιλίας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Κασσή, Γεωργία; Κελέμπελη, Ντοίνα; Κιρίλα, Τζεορτζιάνα-Παρασκίβα
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρίκος, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-01-19
    Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση των επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν μετά από το χειρουργείο της κοιλίας. Επίσης θα εξετάσουμε αναλυτικά το ρόλο του νοσηλευτή και τη βοήθειά του στον ασθενή ...