• Χρήση, διασπορά και επιπτώσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων στο βιοτικό περιβάλλον.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Κατράκη, Αριάδνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίβελα, Ελευθερία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-08-25
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της διασποράς των φαρμακευτικών σκευασμάτων και των μεταβολιτών τους στο φυσικό περιβάλλον καθώς και των επιπτώσεων αυτών στους ζώντες οργανισμούς. Οι ενώσεις αυτές ...