• Κρυπτονομίσματα: λογιστικός χειρισμός και οι προκλήσεις της τεχνολογίας blockchain στον τουριστικό τομέα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Σαρτζετάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-12
  Την τελευταία δεκαετία τα κρυπτονομίσματα έχουν δημιουργήσει μια νέα μορφή επένδυσης και εμπορίας στον επιχειρηματικό κόσμο. Παράλληλα, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας blockchain έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον όχι ...
 • Οι 7 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις της Κρήτης και η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών 2012-2018.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βαφάκης, Ιωάννης; Παρασκευάς, Εμμανουήλ; Πρασάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννούλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-18
  Οι 7 επιχειρήσεις της Κρήτης στο Χρηματιστήριο Αξίων Αθηνών 1.Καράτζης Α.Ε. 2.Creta Farm 3. Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. 4. Anek Lines 5. Minoan Lines 6. Παγκρητια Συνεταιριστική Τράπεζα 7. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η Κρήτη ...
 • Ποια η επίδραση της εφαρμογής των Ε.Λ.Π. στην κερδοφορία των επιχειρήσεων μετά την υιοθέτηση αυτών με τον Ν. 4308/2014.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αναγνωστάκη, Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-29
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζει την υποχρεωτική υιοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) από τις οικονομικές μονάδες που εντάσσονται στον Νόμο 4308/2014. Ειδικότερα, εξετάστηκε η επίδραση της μετάβασης ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτελεσματικότητα των κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ρουκουνάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-03
  Η χρηματοοικονομική κρίση που συνεχίζει να πλήττει την Ελλάδα από το 2008 επηρέασε ιδιαίτερα τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους κινητήριους μοχλούς της ελληνικής οικονομίας. Στην παρούσα ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών ΔΕΗ και ΟΤΕ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Βασιλάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-18
  Η χρηματοοικονομική ανάλυση βασίζεται στην επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων, όπως αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοοικονομικής ...