• Διαφορές στην παραγωγικότητα της εργασίας μεταξύ των περιφερειών της χώρας. Εξέταση της περιόδου 2014-2019.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Χούπας, Δημοσθένης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξανθός, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-12
  Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει, να περιγράψει και να παρουσιάσει τη σχέση της παραγωγικότητας της εργασίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης της Ελλάδας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ...
 • Εφαρμογή του αλγορίθμου K-Means στην ομαδοποίηση γεωγραφικών περιοχών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κάππα, Ανδρονίκη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξανθός, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-26
  Αυτή η εργασία παρέχει μια κατευθυντήρια γραμμή για την πραγματοποίηση ανάλυσης συστάδων σε γεωγραφικές περιοχές (νομούς) προκειμένου να εξορυχθούν δεδομένα για τις περιφέρειες στις οποίες ανήκουν. Ο σκοπός της ερευνητικής ...