• Περιφερειακές ανισότητες: η περίπτωση της Ελλάδος.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σαβιολάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξανθός, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-19
  Ένα βασικό αντικείμενο μελέτης της οικονομικής επιστήμης αποτελεί η ύπαρξη οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών, των ενώσεων κρατών και των περιφερειών. Στην Ελλάδα, μια χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου που έχει υποστεί μεγάλες ...
 • Περιφερειακές ανισότητες: συγκριτική ανάλυση των περιφερειών Ιονίων νήσων και Ηπείρου την χρονική περίοδο 2000-2018

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μεταλληνός, Παύλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μουδάτσου, Αργυρώ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-25
  Η σχέση, που συνδέει τις γεωγραφικές περιοχές της Ηπείρου και των Ιονίων νησιών, έχει βαθιές ρίζες στην ιστορική εξέλιξή τους και την έχει επηρεάσει, προσδίδοντας τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τόσο εις ό,τι ...