• Περιφερειακές ανισότητες: η περίπτωση της Ελλάδος.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Σαβιολάκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Ξανθός, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-19
    Ένα βασικό αντικείμενο μελέτης της οικονομικής επιστήμης αποτελεί η ύπαρξη οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών, των ενώσεων κρατών και των περιφερειών. Στην Ελλάδα, μια χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου που έχει υποστεί μεγάλες ...