• Αποκατάσταση λειτουργίας και προετοιμασία για βαθμονόμηση εργαστηριακού κινητήρα βενζίνης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Τζώρτζης, Μιχαήλ-Σήφης
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Ευάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-24
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην ανακατασκευή, την επισκευή, τη συντήρηση και την άρτια λειτουργία ενός εργαστηριακού κινητήρα εσωτερικής καύσης συνδεδεμένου με ένα δυναμόμετρο νερού. Επίσης, στοχεύει στην σωστή ...