• Εκπομπές ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα (CO2): ανάπτυξη μεθόδων για μια «πράσινη» ναυτιλία.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Ευθυμίου, Στέφανος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-18
  Στην συγκεκριμένη πτυχιακή παρουσιάζεται η σημερινή καταγραφή των προβλημάτων που προκύπτουν από της δραστηριότητες της θαλάσσιας μεταφοράς φορτίων παντός τύπου σε όλο τον πλανήτη ,καθώς και σε ποια κατεύθυνση κινείται ο ...
 • Περιβαλλοντική ρύπανση από την εμπορική ναυτιλία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδόπουλος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-12
  Στόχος της εργασίας είναι να προσφέρει στον αναγνώστη μια εις βάθος ανάλυση του ζητήματος της ρύπανσης και της μόλυνσης του περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα του κύκλου εργασιών της ναυτιλιακής βιομηχανίας υπό το πλαίσιο της ...
 • Συγκριτική μελέτη ναυτιλιακής φορολογίας Ελλάδας-Κύπρου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζέρβας, Πέτρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννούλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-14
  Η παρακάτω έρευνα ασχολείται με την σύγκριση ενός βασικού πυλώνα στην σύγχρονη οικονομία ανάμεσα σε δύο χώρες της Μεσογείου με παράδοση από αρχαιότατους χρόνους στον τομέα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί μια ...