• Μητέρες μετανάστριες - Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Δακανάλη, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Προκοπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-07-28
  Η Ελλάδα διαχρονικά έχει αποτελέσει κυρίως χώρα προέλευσης μετανάστευσης με τεράστιο άνοιγμα προς την παγκόσμια κοινότητα. Παρά ταύτα, τα τελευταία σαράντα χρόνια έχει μετατραπεί σταδιακά σε χώρα υποδοχής μεγάλου κύματος ...
 • Ο λόγος των ενηλίκων για τις εμπειρίες και τα βιώματα τους ως παιδιά μέσα σε μια μονογονεϊκή οικογένεια από 18 έως 25 χρονών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Μπρουζιούτης, Χρήστος; Τάττης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Πελεκίδου, Λίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-05
  Εισαγωγή: Η µονογονεϊκότητα αποτελεί µία µορφή οικογένειας, την οποία συναντάµε στις σύγχρονες κοινωνίες. Το διγονεϊκό µοντέλο που έχουµε σαν µοντέλο κανονικότητας για µία οικογένεια, αρκετά συχνά αντικαθίσταται από ...