• Διαστάσεις επιχειρηματικότητας των SMEs στο Ηράκλειο της Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Βρυσανάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-12
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να διερευνήσει τις διαστάσεις της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs), μέσω μελέτης περίπτωσης που αφορά την επιχειρηματική ετοιμότητα των επιχειρήσεων ...
 • Η διαδοχή στις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Χαλκιαδάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-20
  Η συγκεκριμένη μελέτη είχε ως αντικείμενο την «Διαδοχή στις Ελληνικές Οικογενειακές Επιχειρήσεις». Η έρευνα που διεξήχθη ήταν ποιοτική με ημιδομημένες συνεντεύξεις από δέκα επιχειρηματίες του νομού Ηρακλείου, πέντε ...
 • Η χρήση καινοτόμων εργαλείων στρατηγικής διοίκησης στις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Tσιχλάκη, Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη; Χαστάς, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καθαράκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-18
  Στα σημερινά πολύ ταραχώδη επιχειρηματικά περιβάλλοντα με τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, επιβίωσης και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που βασίζονται στην τεχνολογία έχει γίνει αναπόφευκτη πρόκληση για τους ...
 • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον τουρισμό: μορφές και είδη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε όλο το εύρος του τουριστικού κυκλώματος.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Στεφανάκης, Σάββας
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-03
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του πτυχιακού προγράμματος σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και πραγματεύεται την παρουσίαση και ανάλυση ενός θέματος που έχει απασχολήσει αρκετούς επιστήμονες τις ...
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Καροφυλλάκης, Κανάκης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-22
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση των κυριότερων προσδιοριστικών παραγόντων της κεφαλαιακής διάρθρωσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια προσδιορισμού ...
 • Οι οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης (Covid-19) στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την τοπική ανάπτυξη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Μαυρογενάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξηρουχάκης, Φραγκίσκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-01-19
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες επιπτώσεις που έχουν ...
 • Πρόσβαση ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό. Εργαλεία χρηματοδότησης κατά την κρίση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σακκά, Στέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λεμονάκης, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-23
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των κυριότερων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας που υπάρχουν στην τρέχουσα χρονική περίοδο, όπου κυριαρχούν πολλές προκλήσεις και μεγάλη ...