• Αξιολόγηση επένδυσης ΜΥΗΕ.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Παππάς, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-13
    Οι περισσότερες χώρες του κόσμου προσαρμόζουν ή πρόκειται να προσαρμόσουν τα εθνικά ενεργειακά τους συστήματα στις ανάγκες που προστάζει η ενεργειακή μετάβαση προς ένα καθαρότερο περιβάλλον με όσο το δυνατόν λιγότερες ...