• Έρευνα ασφαλών συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εμπόριο με τη χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Κριζίνη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-12
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ραγδαία αύξηση της χρήσης των ασύρματων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται βάση στη χρήση των κινητών συσκευών σε συνδυασμό με την ευρεία αναγνώριση και τη χρήση του ...
 • Έρευνα ασφαλών συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εμπόριο με τη χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Κριζίνη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-12
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ραγδαία αύξηση της χρήσης των ασύρματων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται βάση στη χρήση των κινητών συσκευών σε συνδυασμό με την ευρεία αναγνώριση και τη χρήση του ...