• Το διαδίκτυο των πραγμάτων και οι εμπορικές του προοπτικές.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Βαθιανάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-15
    Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), είναι ένα πρότυπο νέας τεχνολογίας που οραματίζεται ως παγκόσμιο δίκτυο στα μηχανήματα και συσκευές να είναι ικανές να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Το IoT αναγνωρίζεται ως ένας από τους ...