• Εκτίμηση μεγέθους και σχήματος ψαριών μέσω στερεοσκοπικής όρασης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
    Συγγραφείς: Βοσκάκης, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Αλέξανδρος; Σφακιωτάκης, Μιχαήλ; Παπανδρουλάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-09
    Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν από τους πιο ταχέως αναπτυσσόμενους παραγωγικούς κλάδους, κατέχοντας έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων. Για να βελτιώσουν την βιωσιμότητα τους, ...