• Μέθοδοι προβολής και χρήσης διαφημιστικών δράσεων σε διαδικτυακούς τόπους μέσων μαζικής ενημέρωσης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Μερκάι, Τζοάννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-13
    Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να παρουσιάζει τους τρόπους και τις μεθόδους μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί η διαδικτυακή διαφήμιση. Αφού παρατεθεί μία σύντομη εισαγωγή, παρουσιάζεται η έννοια της διαφήμισης, και ...