• Νέες μορφές απασχόλησης: τηλεργασία - Απόψεις των εργαζόμενων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σταματάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-13
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των στάσεων και πεποιθήσεων των εργαζομένων των ελληνικών εταιρειών για την τηλεργασία, η οποία εφαρμόστηκε καθολικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του ...
 • Οι επιπτώσεις της εξ αποστάσεως εργασίας στους εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής με την έλευση της πανδημίας Covid-19.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Γκερτβιόλα, Σαβέτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καθαράκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-08
  Σκοπός της παρούσας εργασίας, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος “ΜΒΑ για μηχανικούς” του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, είναι η διερεύνηση και διαπίστωση των επιπτώσεων της εξ αποστάσεως ...