• Μελέτη συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης σε κτήριο κατοικίας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
    Συγγραφείς: Λαπιδάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μονιάκης, Μύρων
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-08
    Στην παρακάτω εργασία θα αναλύσουμε μια μελέτη ενδοδαπέδιας θέρμανσης από που ξεκίνησε στην πιο απλή της μορφή μέχρι τη σημερινή εποχή ποσό έχει εξελιχθεί .Επίσης θα αναλύσουμε τους κανόνες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται ...