• Χορτοφαγική διατροφή στα παιδιά. Ποια η θέση της στην διατροφή των παιδιών;

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Τσεκερίδου, Σοφία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταβλαδάκη, Θεονύμφη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-01-12
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύει πως επιδρούν οι χορτοφαγικές διατροφές στα παιδιά. Στόχος της εργασίας είναι να αποδειχθεί, αν η κατανάλωση χορτοφαγικών διατροφών ελλοχεύει κινδύνους ή είναι ωφέλιμες για τα παιδιά. ...