• Αξιολόγηση της ποιότητας των οικογενειακών σχέσεων από νέους ενήλικες 18-30 ετών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Θεοχαράκη, Μαρία; Καμαρίτη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουκούλη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-22
  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων νέων ενηλίκων 18-30 ετών για την ποιότητα των οικογενειακών τους σχέσεων , καθώς και μελέτη πιθανών παραγόντων που τις επηρεάζουν. Μεθοδολογία: Στην ...
 • Η υπερβολική χρήση κινητού τηλεφώνου ανάμεσα σε νέους ενήλικες στην Ελλάδα και την Κύπρο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Μιχαήλ, Ευδοκία; Ττοφαρή, Μυριάνθη; Ttofari, Myrianthi
  Επιβλέπων καθηγητής: Μιχελή, Αικατερίνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-11-15
  Εισαγωγή: Τα κινητά τηλέφωνα έχουν φέρει επανάσταση στον τρόπο που επικοινωνούμε, αλληλεπιδρούμε και αναζητούμε πληροφορίες. Η ανάπτυξη του smartphone με την πληθώρα των λειτουργιών του, την αυξημένη χωρητικότητα και ...
 • Νέοι και αλκοόλ: οι διαστάσεις του φαινομένου της κατανάλωσης αλκοόλ από τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Δαγαλάκη, Ευαγγελία; Δασκαλάκη, Κωνσταντίνα; Μπεντνάρσκι, Τινατίν
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-19
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία επισημάνει την χρήση του αλκοόλ από τους νέους. Αρχικά γίνεται αναφορά στην ιστορική αναδρομή της χρήσης του αλκοόλ, στη συνέχεια εστιάζει στους ατομικούς , ψυχολογικούς, ...
 • Σεξουαλική υγεία των νέων - Γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές ατόμων ηλικίας 18-25 ετών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κελαποστόλου, Μαρίνα; Λάμπρου, Μαρία; Χατζημιχάλη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουκούλη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-16
  Εισαγωγή: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας με τίτλο ¨Σεξουαλική υγεία των νέων. Στάσεις και συμπεριφορές ατόμων ηλικίας από δεκαοχτώ έως εικοσιπέντε ετών¨, είναι να μελετηθεί και να καταγραφεί κατά πόσο οι νεαροί ...
 • Στάσεις και αντιλήψεις για τον Covid-19 των νέων στο Ηράκλειο Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Αποστολοπούλου, Φωτεινή; Γκονέτη, Γεωργία; Δουβίκα, Δήμητρα-Στυλιανή; Νάστου, Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκη, Ελευθερία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-04
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τις στάσεις και τις αντιλήψεις των νέων 18-30 στο Ηράκλειο Κρήτης. Η εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη των συμπεριφορών και των απόψεων των νέων που αφορά τις επιπτώσεις που επιφέρει η ...
 • Στάσεις και απόψεις νέων 18 έως 38 ετών πάνω στο θέμα της ανδρικής ομοφυλοφιλίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Αυγουστάκη, Κωνσταντίνα; Ζαρκινού, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μιχελή, Αικατερίνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-21
  Ομοφυλοφιλία είναι η ερωτική έλξη και πρακτικές, που απευθύνονται συνειδητά και αποκλειστικά σε άτομα του ίδιου φύλου. Η ομοφυλοφιλία πλέον είναι μια από τις τρεις βασικές κατηγορίες σεξουαλικού προσανατολισμού στο ...
 • Σχεδιασμός προγράμματος για την σεξουαλική υγεία των νέων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Βαγιωνάκη, Κυριακή; Μανιουδάκης, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδακάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-12
  Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020», λειτούργησε στις πόλεις του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου ένα “φιλικό σημείο επαφής” με σκοπό την ...