• Πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχειας σε περιφερειακό επίπεδο – Η περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης
    Συγγραφείς: Επιτροπάκης, Σπυρίδων
    Επιβλέπων καθηγητής: Αμίτσης, Γαβριήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-08
    Η πρόσφατη οικονομική κρίση με τον περιορισμό των κοινωνικών δαπανών που επέφερε στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής έχει επηρεάσει δραματικά τον κίνδυνο της φτώχειας στην Ελλάδα και έχει καταστήσει πολύ εύθραυστη ...