• Ιδιοκτησιακό καθεστώς και επενδύσεις σε έξοδα ανάπτυξης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Ζαργιανάκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-21
    Η μελέτη αυτή εξετάζει τη σχέση μεταξύ δομής ιδιοκτησίας και των δαπανών σε Ε & Α. Τα δειγματοληπτικά δεδομένα ελήφθησαν από τη βάση δεδομένων Reuters και αναφέρονται σε 95 εισηγμένες εταιρείες στα χρηματιστήρια της Νότιας ...