• Το coming out ομοφυλόφιλων ανδρών στην Ελλάδα: στάδια, παράγοντες που το επηρεάζουν, συνέπειες.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης
    Συγγραφείς: Ηλιάδου, Μαριάννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκη, Βασιλεία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-26
    Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί το coming out (αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Ελλάδα, να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση τους για coming out αλλά και ...