• Αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης αιμοκαθαιρόμενων ασθενών και ποιότητα ζωής.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
    Συγγραφείς: Θεοδοσάκη, Ζωή
    Επιβλέπων καθηγητής: Βλασιάδης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-03
    ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. Το αντικείμενο της μελέτης είναι η ικανοποίηση των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών της μονάδας του τεχνητού νεφρού του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου από την θεραπευτική φροντίδα που τους προσφέρεται από τους ...