• Οικονομική αξιολόγηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Κακουδάκης, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-19
    Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη πραγματοποιείται σε θερμικές μονάδες, με ατμοστρόβιλους, αεριοστρόβιλους, μηχανές Diesel και μία μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, όπου τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα είναι το μαζούτ (βαρύ ...