• Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των αερομεταφορών - Η οπτική των εργαζομένων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Καλογεράκη, Σύλβια
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-07
    Το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού είναι καθοριστικό για την επιτυχία του. Χωρίς επιτυχημένο προσωπικό, οι επιχειρήσεις θα λειτουργούσαν αναποτελεσματικά και θα κινδύνευαν να μην επιτύχουν τους δεδηλωμένους στόχους τους. ...