• Η φυσικοθεραπεία στους ηλικιωμένους με νευρολογικές παθήσεις. Μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
    Συγγραφείς: Ξυλούρη, Ιωάννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Σπανάκης, Μάριος; Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ; Πατελάρου, Ευρυδίκη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-01
    Εισαγωγή: Η νευρολογική φυσικοθεραπεία υιοθετεί μια βασισμένη σε προβλήματα και ατομική προσέγγιση, όπως καθορίζεται από διεξοδική αξιολόγηση. Οι σύγχρονες συνθήκες καθιστούν απαραίτητη την αντιμετώπιση τόσο των σωματικών, ...