• Παράγοντες που επηρεάζουν την εισαγωγή καινοτομίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Ουρανού, Ερμιόνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Καθαράκης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-28
    Η καινοτομία χρησιμοποιείται στο ξενοδοχειακό κλάδο, ώστε ένα εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις. Το ερευνητικό ερώτημα της εργασίας είναι οι παράμετροι που συμβάλλουν στην υιοθέτησή της καινοτομίας, ...