• Χρήση οντολογιών στην διδασκαλία της φυσικής.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Σκουλατάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-07
    Η αρχική ιδέα του Σημασιολογικού Ιστού ήταν να φέρει περιγραφές αναγνώσιμες από μηχανή στα δεδομένα και τα έγγραφα που βρίσκονται ήδη στον Ιστό, προκειμένου να βελτιωθεί η αναζήτηση και η χρήση δεδομένων. Ο Ιστός ήταν, και ...