• Ανάλυση κόστους μικρής ξενοδοχειακής μονάδας κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης Covid-19.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Σκύβαλος, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Γαρεφαλάκης, Αλέξανδρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-11
    Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα, την ανάλυση κόστους μικρής ξενοδοχειακής μονάδας κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης Covid-19, έχει εκπονηθεί στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών σπουδών του συγγραφέα ...