• Εγκεκριμένα σκευάσματα για χρήση στη βιολογική γεωργία.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
    Συγγραφείς: Χασουράκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-10-09
    Η μελέτη είχε ως σκοπό να διερευνήσει και να προσδιορίσει τις ανάγκες για εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα της Ελληνικής αγοράς με έγκριση χρήσης στη βιολογική γεωργία. Ερευνήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική ...