• Ανάπτυξη ψυχοσυναισθηματικής οντολογίας για καρκινοπαθείς.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Αλέκος, Ευθύμιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-22
    Είναι γνωστό πως η ψυχική και συναισθηματική κατάσταση των καρκινοπαθών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ασθένειας τους. Σε αυτήν την εργασία γίνεται μία προσπάθεια, κατασκευάζοντας μία οντολογία ...