• Συστήματα για εκπαίδευση από απόσταση: περίπτωση Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Αντωνάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος; Κουδουμάς, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-01-13
    Η συγκεκριμένη εργασία αναλύει τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών στην εκπαίδευση, περιγράφει τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα τις ευκαιρίες και γενικότερα τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ...