• Οικονομική πολιτική αβεβαιότητας και επενδυτική πολιτική επιχειρήσεων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
    Συγγραφείς: Αθανασάκη, Ευγενία
    Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-02
    Με την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια για την θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση της σχέσης της Οικονομικής Πολιτικής Αβεβαιότητας με την επενδυτική πολιτική των επιχειρήσεων. Με βάση τη βιβλιογραφία, όταν ...