• Διατήρηση ιδιωτικότητας σε υπολογισμούς νέφους για δεδομένα που συλλέγονται από μικροελεγκτές.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Δαούτης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κορνάρος, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-12
    Η ανάπτυξη του Διαδικτύου των πραγμάτων μας έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε διάφορες καταστάσεις από απόσταση, κυρίως συλλέγοντας δεδομένα από τερματικες συσκευες, αποθηκεύοντας και διανέμοντάς τα ...