• Άριστη τιμολογιακή πολιτική και διάκριση τιμών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Καλημέρη, Ζωή
    Επιβλέπων καθηγητής: Κυρίκος, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-14
    Ο ηλεκτρισμός είναι πλέον ένα βασικό μέρος της σύγχρονης ζωής και βοηθά στην καθημερινότητα των ανθρώπων με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, το ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιείται για την κάλυψη αναγκών καθημερινότητας ...