• Επικοινωνία μηχανής με μηχανή (M2M) με χρήση MQTT-SN σε ετερογενούς WSN υποδομή

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Καμαρατάκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-25
    Τα κύρια πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία ανάμεσα σε μηχανές (M2M) είναι τα MQTT, CoAP και OMA LWM2M. Συνοπτικά, αυτά τα πρωτόκολλα απευθύνονται σε συσκευές που πρέπει να εξοικονομούν ενέργεια, έτσι ώστε ...