• Επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην καλλιέργεια της αμπέλου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
    Συγγραφείς: Καραγκιοζοπούλου, Αθηνά
    Επιβλέπων καθηγητής: Κονταξάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-31
    Οι πιθανές επιπτώσεις της επικείμενης κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνουν την άνοδο της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας και τη συσσώρευση ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως συχνοί και έντονοι καύσωνες. Η θερμοκρασία είναι ένας ...