• Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Κατσαράκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταχυνάκης, Παναγιώτης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-01
    Σκοπός: Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση κινδύνου όπου μέσω της θεωρητικής αλλά και εμπειρικής διερεύνησης προσπαθεί να δείξει πως ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ...