• Εταιρική διακυβέρνηση.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Κουτσογιάννης, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-23
    Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και τα δυνητικά της αποτελέσματα για την επιχείρηση, μέσα από μια συστηματική βιβλιογραφική ενασκόπηση μελετών, ...