• Αξιολόγηση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης. Οι απόψεις των φοιτητών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Κυδωνάκη, Φραντζέσκα
    Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-06-23
    Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα προγράμματα πρακτικής άσκησης αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Αντιπροσωπεύουν την επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο, αποτελούν τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και θεωρητικά ...