• Αναγνώριση κινήσεων άνω άκρων με τη χρήση επιφανειακών ηλεκτρομυογραφημάτων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
    Συγγραφείς: Βαρδάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φασουλάς, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-22
    Ένα από τα προβλήματα της κοινωνίας που χρειάζεται βοήθεια από την τεχνολογία, είναι η προσφορά βοήθειας σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Μία κατηγορία τέτοιων ατόμων είναι εκείνα με ακρωτηριασμένα μέλη. Η τεχνολογία σήμερα ...