• Κινηματικό σύστημα αρμών ίσων γωνιών για οπτικές μετρήσεις υλικών με laser.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
    Συγγραφείς: Βασιλοπούλου, Ιωάννα-Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Γεωργίου, Ευστράτιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-14
    Στην παρακάτω μεταπτυχιακή εργασία θα παρουσιάσουμε μια αυτοματοποιημένη κινηματική διάταξη ενός συστήματος τεσσάρων αρμών, οι οποίο κατά την κίνηση τους, θα είναι ικανοί να διατηρήσουν με μεγάλη ακρίβεια ίσες γωνίες ως ...