• Ανάλυση κρυπτονομισμάτων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
    Συγγραφείς: Βεργαδής, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-06
    Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να εξεταστεί αν υπάρχει σχέση μεταξύ των κρυπτονομισμάτων, του χρυσού και του χρηματιστηριακού δείκτη S&P500,να εξεταστεί η «μνήμη» του Bitcoin και του Ethereum και να εξεταστεί αν παρουσιάζεται ...